913 77 391 rune@twineiendom.no

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Økonomistyring er forvaltning av ressurser

Økonomistyring

Økonomistyring er forvaltning av ressurser, og det kanskje viktigste enkeltelementet i dette er budsjettering og budsjettprosessen. Det er gjennom budsjetteringen at man får opp viktige elementer som mål, planer, veivalg, strategi osv. Dvs. at en forutsetning for å lykkes er at man har en langsiktig tenking for det man gjør.

Det er viktig for enhver bedrift å vite og igjenkjenne de første signalene på at noe ikke er helt som det skal være. Nøkkeltallsanalyse er et viktig instrument for å kartlegge dette. Det finnes dusinvis av nøkkeltall som kan være av stor interesse for en bedrift. Men det er alltid noen nøkkeltall som er allment viktige, og som bør tillegges stor vekt.

I tillegg til nøkkeltall er det også andre parametere som kan være av vital interesse for en bedrift, f.eks. forhold til kreditorer, leverandører, aksjonærer, långivere, myndigheter osv. En bedrift befinner seg på en arena hvor den kontinuerlig må forholde seg til både motspillere og medspillere.

Symptomer på krise

 1.    Sterkt økende likviditetspress
 2.    Lønnsomhetssvikt
 3.    Urealistiske planer
 4.    Usikkerhet i administrasjonen
 5.    Uro på arbeidsplassen

Fallgruver

 1.    Jeg trenger ikke hjelp
 2.    Det er lett å få tak i hjelp hvis det skulle være behov
 3.    God hjelp er gratis
 4.    Informasjon er vanskelig å få tak i
 5.    Realisme

Hva vi kan hjelpe med:

 1.    Sette opp planer, budsjetter og kalkyler
 2.    Likviditetsplanlegging
 3.    Lønnsomhetsanalyse/nøkkeltall
 4.    Diskusjonspartner/styremedlem

KONTAKT OSS